METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.11   Gaļas pārstrāde un konservēšana    
    10.11.11   Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa
   
    10.11.12   Svaiga vai atdzesēta cūkgaļa
   
    10.11.13   Svaiga vai atdzesēta aitu gaļa
   
    10.11.14   Svaiga vai atdzesēta kazu gaļa
   
    10.11.15   Svaiga vai atdzesēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa
   
    10.11.20   Svaigi vai atdzesēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku pārtikas subprodukti
   
    10.11.31   Saldēta liellopu gaļa
   
    10.11.32   Saldēta cūkgaļa
   
    10.11.33   Saldēta aitas gaļa
   
    10.11.34   Saldēta kazu gaļa
   
    10.11.35   Saldēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa
   
    10.11.39   Cita svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti
   
    10.11.41   Plūkta vilna, nemazgāta vai mazgāta pirms cirpšanas vai noņemšanas no ādas
   
    10.11.42   Veselas liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas
   
    10.11.43   Citas liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas
   
    10.11.44   Aitu un jēru jēlādas
   
    10.11.45   Kazu un kazlēnu jēlādas
   
    10.11.50   Liellopu, aitu, kazu un cūku tauki
   
    10.11.60   Pārtikai nederīgi neapstrādāti subprodukti
   

Page 1/1  
Top