METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
20.11   Rūpniecisko gāzu ražošana
   
20.12   Krāsvielu un pigmentu ražošana
   
20.13   Pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana
   
20.14   Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana
   
20.15   Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana
   
20.16   Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās
   
20.17   Sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstrādes formās
   
20.20   Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana
   
20.30   Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana
   
20.41   Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana
   
20.42   Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana
   
20.51   Sprāgstvielu ražošana
   
20.52   Līmju ražošana
   
20.53   Ēterisko eļļu ražošana
   
20.59   Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana
   
20.60   Sintētisko šķiedru ražošana
   
21.10   Farmaceitisko pamatvielu ražošana
   
21.20   Farmaceitisko preparātu ražošana
   
22.11   Gumijas riepu un kameru ražošana; gumijas riepu protektoru atjaunošana
   
22.19   Citu gumijas izstrādājumu ražošana
   
22.21   Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana
   
22.22   Plastmasas iepakojuma ražošana
   
22.23   Plastmasas būvelementu ražošana
   
22.29   Citu plastmasas izstrādājumu ražošana
   
23.11   Lokšņu stikla ražošana
   
23.12   Lokšņu stikla formēšana un apstrāde
   
23.13   Dobo stikla izstrādājumu ražošana
   
23.14   Stikla šķiedras ražošana
   
23.19   Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus
   
23.20   Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
   
23.31   Keramikas flīžu un plākšņu ražošana
   
23.32   Māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana
   
23.41   Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu ražošana
   
23.42   Saninārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana
   
23.43   Keramikas izolatoru un izolācijas armatūras ražošana
   
23.44   Citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošana
   
23.49   Cita veida keramikas izstrādājumu ražošana
   
23.51   Cementa ražošana
   
23.52   Kaļķa un ģipša ražošana
   
23.61   Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana
   

Page 3/6  
Top