METADATA
PRODCOM sąrašas 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.99   Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba    
    28.99.11   Knygų įrišimo mašinos, įskaitant knygų susiuvimo mašinas
   
    28.99.12   Teksto rinkimo ir iškiliaspaudės klišių bei spaudos formų paruošimo ar darymo mašinos, aparatai ir įrenginiai
   
    28.99.13   Ofsetinės spausdinimo mašinos, išskyrus naudojamas įstaigose
   
    28.99.14   Kitos spausdinimo mašinos, išskyrus naudojamas įstaigose;
   
    28.99.20   Mašinos ir aparatai, naudojamai vien tik arba daugiausiai puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai
   
    28.99.31   Medienos, popieriaus masės, popieriaus arba kartono džiovyklos; niekur kitur nepriskirtos nebuitinės džiovyklos
   
    28.99.32   Karuselės, sūpuoklės, šaudymo į taikinius ir kiti atrakcionų įrenginiai
   
    28.99.39   Orlaivių paleidimo įrenginiai; ant laivo nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ar panašūs įrenginiai; ratų suvedimo įranga; niekur kitur nepriskirtos specialiosios paskirties mašinos
   
    28.99.40   Spausdinimo mašinų ir knygų įrišimo mašinų dalys
   
    28.99.51   Mašinų ir aparatų, naudojamų vien tik arba daugiausiai puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai, dalys
   
    28.99.52   Kitų specialiosios paskirties mašinų dalys
   

Page 1/1  
Top