METADATA
PRODCOM sąrašas 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.70   Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba    
    26.70.17   Fotoblykstės; fotografiniai didintuvai; fotolaboratorijų aparatūra; negatoskopai ir projekciniai ekranai    
       26.70.17.00   Fotoblykstės (išskyrus fotoblyksčių lempas, fotoblyksčių kubelius ir panašius gaminius); fotografiniai didintuvai; fotolaboratorijų aparatūra; negatoskopai ir projekciniai ekranai
   

Page 1/1  
Top