METADATA
PRODCOM sąrašas 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.70   Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba    
    26.70.11   Objektyvai, skirti fotoaparatams, projektoriams, fotografiniams didintuvams ir mažintuvas
   
    26.70.12   Fotoaparatai, naudojami spausdinimo plokštėms arba cilindrams paruošti; fotoaparatai, naudojami dokumentams kopijuoti mikrofilmuose, mikrofišose arba kitose mikroformose
   
    26.70.13   Skaitmeniniai fotoaparatai
   
    26.70.14   Momentinės fotografijos fotoaparatai ir kiti fotoaparatai
   
    26.70.15   Kinematografijos kameros
   
    26.70.16   Kinematografijos projektoriai; skaidrių projektoriai; kiti vaizdo projektoriai
   
    26.70.17   Fotoblykstės; fotografiniai didintuvai; fotolaboratorijų aparatūra; negatoskopai ir projekciniai ekranai
   
    26.70.18   Mikrofilmų, mikrofišų ir kitų mikroformų skaitymo įrenginiai
   
    26.70.19   Fotografijos įrangos dalys ir reikmenys
   
    26.70.21   Poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; aptaisyti arba neaptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti optiniai elementai (išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo), kurie nėra skirti fotoaparatams, projektoriams, fotografiniams didin
   
    26.70.22   Binokliai, monokuliarai ir kiti optiniai teleskopai; kiti astronomijos prietaisai; optiniai mikroskopai
   
    26.70.23   Skystakristaliai įtaisai; lazeriai, išskyrus lazerinius diodus; kiti, niekur kitur nepriskirti, optiniai prietaisai ir įtaisai
   
    26.70.24   Binoklių, monokuliarų ir kitų optinių teleskopų, kitų astronomijos prietaisų ir optinių mikroskopų dalys ir pagalbiniai reikmenys;
   
    26.70.25   Skystųjų kristalų įtaisų dalys ir pagalbiniai reikmenys; lazeriai (išskyrus lazerinius diodus); kiti, niekur kitur nepriskirti, optiniai prietaisai ir įtaisai
   

Page 1/1  
Top