METADATA
PRODCOM sąrašas 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.51   Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų gamyba    
    26.51.11   Krypties nustatymo kompasai; kiti navigacijos prietaisai ir aparatai
   
    26.51.12   Tolimačiai, teodolitai ir tachimetrai (tacheometrai); kiti geodezijos, hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos prietaisai ir aparatai
   
    26.51.20   Radiolokacijos ir radionavigacijos aparatūra
   
    26.51.31   Svarstyklės, kurių jautris 5 cg arba geresnis
   
    26.51.32   Braižybos stalai ir mašinos bei kiti braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai
   
    26.51.33   Niekur kitur nepriskirti rankiniai ilgio matuokliai (įskaitant mikrometrus ir slankmačius)
   
    26.51.41   Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai
   
    26.51.42   Elektroniniai osciloskopai ir oscilografai
   
    26.51.43   Elektrinių dydžių matuokliai be raškytuvų
   
    26.51.44   Nuotolinių ryšių (telekomunikacijų) matavimo prietaisai ir aparatai
   
    26.51.45   Niekur kitur nepriskirti elektrinių dydžių matavimo arba tikrinimo prietaisai ir aparatai
   
    26.51.51   Areometrai, termometrai, pirometrai, barometrai, higrometrai ir psichrometrai
   
    26.51.52   Skysčių ir dujų srauto, lygio, slėgio arba kitų parametrų matavimo ir tikrinimo įtaisai
   
    26.51.53   Kiti, niekur kitur nepriskirti, prietaisai ir aparatai, skirti fizikinei arba cheminei analizei atlikti
   
    26.51.61   Mikroskopai (išskyrus optinius mikroskopus) ir difrakciniai aparatai
   
    26.51.62   Medžiagų mechaninių savybių bandymo mašinos ir aparatai
   
    26.51.63   Dujų, skysčių arba elektros tiekimo arba gamybos skaitikliai
   
    26.51.64   Sūkių skaičiaus ir produkcijos kiekio skaitikliai, taksometrai; greitmačiai (spidometrai) ir tachometrai; stroboskopai
   
    26.51.65   Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai, hidrauliniai arba pneumatiniai
   
    26.51.66   Niekur kitur nepriskirti matavimo ar tikrinimo prietaisai, įtaisai ir mašinos
   
    26.51.70   Termostatai, manostatai ir kiti automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai
   
    26.51.81   Radiolokacijos ir radionavigacijos aparatūros dalys
   
    26.51.82   Gaminių, priskirtų 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 ir 26.51.5, dalys ir pagalbiniai reikmenys; mikrotomai; niekur kitur nepriskirtos dalys
   
    26.51.83   Mikroskopų (kitokių negu optiniai) ir difrakcijos aparatų dalys ir pagalbiniai reikmenys
   
    26.51.84   Gaminių, priskirtų 26.51.63 ir 26.51.64, dalys ir pagalbiniai reikmenys
   
    26.51.85   Įtaisų ir aparatų, priskirtų 26.51.65, 26.51.66 ir 26.51.70, dalys ir pagalbiniai reikmenys
   
    26.51.86   Įtaisų ir aparatų, priskirtų 26.51.11 ir 26.51.62, dalys ir pagalbiniai reikmenys
   

Page 1/1  
Top