METADATA
PRODCOM sąrašas 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.44   Vario gamyba    
    24.44.12   Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti elektrolitiniam rafinavimui    
       24.44.12.00   Nerafinuotasis varis, variniai anodai, skirti elektrolitiniam rafinavimui (įskaitant ruplėtąjį varį) (išskyrus galvaninio dengimo varį, galvanotechnikos anodus)
    Detail

Page 1/1  
Top