METADATA
PRODCOM sąrašas 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.99   Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamyba    
    23.99.11   Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai, daugiausia sudaryti iš asbesto ir magnio karbonato; dirbiniai ir gaminiai iš tokių mišinių arba iš asbesto; frikcinės medžiagos, skirtos stabdžiams, sankaboms arba panašioms nesumontuotoms detalėms
   
    23.99.12   Dirbiniai ir gaminiai iš asfalto arba iš panašių medžiagų
   
    23.99.13   Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinių ir dirbtinų akmens medžiagų ir bitumo, gamtinio asfalto arba panašių rišiklių
   
    23.99.14   Dirbtinis grafitas; koloidinis arba pusiau koloidinis grafitas; preparatų, daugiausia iš grafito arba kitų anglies atmainų, pusgaminiai
   
    23.99.15   Dirbtinis korundas
   
    23.99.19   Kiti, niekur kitur nepriskirti, nemetalo mineraliniai produktai
   

Page 1/1  
Top