METADATA
PRODCOM sąrašas 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Popieriaus ir kartono gamyba    
    17.12.79   Kitas kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis    
       17.12.79.53   Padengtas daugiasluoksnis popierius ir kartonas, kurių visi sluoksniai balinti
    Detail
       17.12.79.55   Padengtas daugiasluoksnis popierius ir kartonas, kurių tik vienas išorinis sluoksnis balintas
    Detail
       17.12.79.70   Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, kurių viena arba abi pusės padengtos koalinu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, išskyrus rūšis, naudojamas grafiniams tikslams, daugiasluoksnį popierių ar kartoną
    Detail

Page 1/1  
Top