METADATA
PRODCOM sąrašas 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Popieriaus ir kartono gamyba    
    17.12.73   Kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis padengtas popierius ir kartonas naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams    
       17.12.73.35   Padengto popieriaus rūšys, naudojamos kaip šviesai, šilumai arba elektrai jautraus popieriaus arba kartono pagrindas, kurio plotinis tankis ne didesnis kaip 150 g/m² ir kuriame mechaninio pluošto yra ne daugiau kaip 10%
    Detail
       17.12.73.37   Padengtas popierius (išskyrus padengtą popieriaus pagrindą, kurio plotinis tankis ne didesnis kaip 150 g/m² ), naudojamas rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams
    Detail
       17.12.73.60   Lengvasis padengtas popierius, kuriame mechaninio pluošto yra daugiau kaip 10 %, naudojamas rašyti, spausdinti ir kitiems grafiniams tikslams
    Detail
       17.12.73.75   Kitas mechaniškai padengtas grafinis ritininis popierius, kuriame mechaninio pluošto yra daugiau kaip 10 %, naudojamas rašyti, spausdinti ir kitiems grafiniams tikslams
    Detail
       17.12.73.79   Kitas mechaniškai padengtas grafinis lakštinis popierius, kuriame mechaninio pluošto yra daugiau kaip 10 %, naudojamas rašyti, spausdinti ir kitiems grafiniams tikslams
    Detail

Page 1/1  
Top