METADATA
Lista PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.83   Elaboración de café, té e infusiones    
    10.83.11   Café descafeinado o tostado    
       10.83.11.30   Café descafeinado, sin tostar
    Detail
       10.83.11.50   Café tostado, sin descafeinar
    Detail
       10.83.11.70   Café descafeinado, tostado
    Detail

Page 1/1  
Top