METADATA
Lista PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.81   Fabricación de azúcar    
    10.81.14   Melaza    
       10.81.14.30   Melazas de caña obtenidas con la extracción o refino del azúcar
    Detail
       10.81.14.50   Melazas obtenidas con la extracción o refino del azúcar, excluida la caña
    Detail

Page 1/1  
Top