METADATA
PRODCOM nimekiri, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.11   Laevade ja ujuvkonstruktsioonide ehitus    
    30.11.21   Ristluslaevad, ekskursioonilaevad jm alused sõitjate veoks; igat liiki praamid
   
    30.11.22   Tankerid toornafta, naftatoodete, kemikaalide, vedelgaasi veoks
   
    30.11.23   Külmutuslaevad, v.a tankerid
   
    30.11.24   Kuivlastilaevad
   
    30.11.31   Kalapüügilaevad; kalatöötlemislaevad ja muud alused kalatoodete töötlemiseks või konserveerimiseks
   
    30.11.32   Puksiirid
   
    30.11.33   Bagerid; tulelaevad; ujuvkraanad; muud alused
   
    30.11.40   Avamerelaevad ja -infrastruktuur
   
    30.11.50   Muud ujuvkonstruktsioonid (sh parved, paagid, kohverdamid, maabumissillad, poid ja tulepaagid)
   
    30.11.91   Laevade, ujuvplatvormide ja -konstruktsioonide hooldamise, remondi ja ümberehitamise teenused
   
    30.11.92   Laevade, ujuvplatvormide ja -konstruktsioonide seadistamise teenused
   

Page 1/1  
Top