METADATA
PRODCOM nimekiri, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine    
    28.30.91   Mujal klassifitseerimata saagikoristusmasinate ja viljapeksumasinate osad    
       28.30.91.00   Rubriigi 8433 masinate ja aparaatide osad
   

Page 1/1  
Top