METADATA
PRODCOM nimekiri, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine    
    28.30.10   Käsitraktorid ehk üheteljelised aiatraktorid
   
    28.30.21   Traktorid mootori võimsusega kuni 37 kW
   
    28.30.22   Traktorid mootori võimsusega üle 37 kW, kuid mitte üle 59 kW
   
    28.30.23   Traktorid mootori võimsusega üle 59 kW
   
    28.30.31   Adrad
   
    28.30.32   Äkked, kobestid, kultivaatorid, rohimis- ja kõrrekoorimismasinad
   
    28.30.33   Külvikud, istutus- ja ümberistutusmasinad
   
    28.30.34   Sõnnikulaoturid ja väetisekülvikud
   
    28.30.39   Muud mullaharimismasinad
   
    28.30.40   Niidukid muruplatside, parkide ning spordiväljakute korrashoiuks
   
    28.30.51   Mujal klassifitseerimata niidukid (sh traktoritele monteeritavad)
   
    28.30.52   Heinatöömasinad
   
    28.30.53   Põhu- ja heinapressid, sh presskogurid
   
    28.30.54   Juur- ja mugulviljakoristusmasinad
   
    28.30.59   Mujal klassifitseerimata saagikoristusmasinad ja viljapeksumasinad
   
    28.30.60   Põllumajanduses või aianduses kasutatavad masinad vedelike või pulbrite pritsimiseks ja pihustamiseks
   
    28.30.70   Peale- või mahalaadimisseadmega haagised ja poolhaagised põllumajanduslikuks otstarbeks
   
    28.30.81   Seadmed kanamunade, puuviljade jm põllumajandussaaduste (v.a seemne-, tera- või kuivatatud kaunviljade) puhastamiseks, sorteerimiseks ja liigitamiseks
   
    28.30.82   Lüpsimasinad
   
    28.30.83   Masinad ja seadmed loomasööda valmistamiseks
   
    28.30.84   Kodulindude inkubaatorid ja tibusoojendid
   
    28.30.85   Linnukasvatusseadmed
   
    28.30.86   Mujal klassifitseerimata põllumajanduses, aianduses, metsanduses, kodulinnukasvatuses või mesinduses kasutatavad seadmed
   
    28.30.91   Mujal klassifitseerimata saagikoristusmasinate ja viljapeksumasinate osad
   
    28.30.92   Mullaharimismasinate osad
   
    28.30.93   Muude põllumajandusmasinate osad
   
    28.30.94   Mujal klassifitseerimata lüpsi- ja piimandusmasinate osad
   

Page 1/1  
Top