METADATA
PRODCOM nimekiri, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.11   Mootorite ja turbiinide tootmine, v.a õhusõidukite, mootorsõidukite ja mootorrataste mootorid    
    28.11.11   Ujuvvahendite päramootorid
   
    28.11.12   Ujuvvahendite sädesüütemootorid; muud mootorid
   
    28.11.13   Muud survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid
   
    28.11.21   Auruturbiinid
   
    28.11.22   Veeturbiinid ja vesirattad
   
    28.11.23   Gaasiturbiinid, v.a turboreaktiivmootorid ja turbopropellermootorid
   
    28.11.24   Tuuleturbiinid
   
    28.11.31   Auruturbiinide osad
   
    28.11.32   Veeturbiinide ja vesirataste osad, sh regulaatorid
   
    28.11.33   Gaasiturbiinide, v.a turboreaktiivmootorite ja turbopropellermootorite osad
   
    28.11.41   Sädesüütega sisepõlemismootorite, v.a õhusõidukite mootorite osad
   
    28.11.42   Mujal klassifitseerimata mootorite osad
   

Page 1/1  
Top