METADATA
PRODCOM nimekiri, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
27.90   Muude elektriseadmete tootmine    
    27.90.11   Iseseisva funktsiooniga elektrimasinad ja -seadmed
   
    27.90.12   Elektriisolaatorid; elektrimasinate ja -seadmete isolatsioonivahendid; isoleertorud
   
    27.90.13   Süsielektroodid jm grafiidist või muust süsiniku erimist elektrotehnikatooted
   
    27.90.20   Vedelkristallseadmetega või valgust kiirgavate dioodidega näidikupaneelid; elektrilised heli- või visuaalsignalisatsiooniaparaadid
   
    27.90.31   Elektriseadmed ja -aparaadid pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks või keevitamiseks; elektriseadmed ja -aparaadid metallide või paagutatud metallkarbiidide kuumpihustamiseks
   
    27.90.32   Pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks või keevitamiseks kasutatavate elektriseadmete ja -aparaatide osad; metallide või paagutatud metallkarbiidide kuumpihustamiseks kasutatavate elektriseadmete ja -aparaatide osad
   
    27.90.33   Muude elektriseadmete osad; mujal klassifitseerimata seadmete või aparaatide elektrilised osad
   
    27.90.40   Muud mujal klassifitseerimata elektriseadmed (sh elektromagnetid; elektromagnetilised kinnitusseadmed ja elektromagnetpidurid; elektromagnetilised tõsteseadmed; elektrikiirendid; elektrilised signaaligeneraatorid ja seadmed galvaaniliseks katmiseks, elekt
   
    27.90.51   Püsimahtuvusega elektrikondensaatorid, kasutamiseks sagedustel 50/60 Hz ning reaktiivvõimsusel vähemalt 0,5 kvar
   
    27.90.52   Muud püsimahtuvusega kondensaatorid
   
    27.90.53   Reguleeritava või muudetava mahtuvusega kondensaatorid
   
    27.90.60   Elektritakistid, v.a kütteregulaatorid
   
    27.90.70   Raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parklate, sadamate ja lennuväljade elektrilised signalisatsiooni-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmed
   
    27.90.81   Elektrikondensaatorite osad
   
    27.90.82   Elektritakistite, reostaatide ja potentsiomeeetrite osad
   

Page 1/1  
Top