METADATA
PRODCOM nimekiri, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.51   Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine    
    26.51.11   Suundkompassid; muud navigatsiooniinstrumendid ja -seadmed
   
    26.51.12   Kaugusmõõturid, teodoliidid ja tahhomeetrid; muud geodeesia-, hüdrograafia-, okeanograafia-, hüdroloogia-, meteoroloogia- ja geofüüsikainstrumendid ning -seadmed
   
    26.51.20   Radarseadmed ja raadionavigatsiooni abiseadmed
   
    26.51.31   Kaalud, mille tundlikkus on vähemalt 5 cg
   
    26.51.32   Joonestuslauad ja -masinad ning muud joonestus-, tähistus- ning arvutusvahendid
   
    26.51.33   Mujal klassifitseerimata instrumendid käsitsi pikkuse mõõtmiseks (näiteks kruvikud ja nihikud)
   
    26.51.41   Instrumendid ja seadmed ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks või tuvastamiseks
   
    26.51.42   Elektronostsilloskoobid ja -ostsillograafid
   
    26.51.43   Salvestusseadmeta instrumendid elektriliste suuruste mõõtmiseks
   
    26.51.44   Telekommunikatsiooniinstrumendid ja -seadmed
   
    26.51.45   Mujal klassifitseerimata instrumendid ja seadmed elektriliste suuruste mõõtmiseks ja kontrollimiseks
   
    26.51.51   Hüdromeetrid, termomeetrid, püromeetrid, baromeetrid, hügromeetrid ja psühromeetrid
   
    26.51.52   Vedeliku või gaasi kulu, taseme, rõhu jm parameetrite mõõtmise või kontrollimise instrumendid
   
    26.51.53   Mujal klassifitseerimata füüsikalise või keemilise analüüsi instrumendid ja seadmed
   
    26.51.61   Mikroskoobid (v.a optilised mikroskoobid) ja difraktsiooniseadmed
   
    26.51.62   Masinad ja seadmed materjalide mehaaniliste omaduste määramiseks
   
    26.51.63   Seadmed gaasi-, vedeliku- või elektrikulu või tootmismahu mõõtmiseks
   
    26.51.64   Pöörde- ja tootehulgaloendurid, taksomeetrid; kiirusmõõdikud ja tahhomeetrid; stroboskoobid
   
    26.51.65   Automaatsed hüdraulilised või pneumaatilised reguleerimis- või kontrollinstrumendid ning -seadmed
   
    26.51.66   Mujal klassifitseerimata mõõte- ja kontrollriistad, -seadmed ja -masinad
   
    26.51.70   Termostaadid, manostaadid jm automaatsed reguleerimis- või kontrollinstrumendid ning -seadmed
   
    26.51.81   Radarseadmete ja raadionavigatsiooni abiseadmete osad
   
    26.51.82   Rubriikides 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 ja 26.51.5 esitatud toodete osad ja tarvikud; mikrotoomid; nende mujal klassifitseerimata osad
   
    26.51.83   Mikroskoopide (v.a optiliste mikroskoopide) ja difraktsiooniseadmete osad ja tarvikud
   
    26.51.84   Rubriikide 26.51.63 ja 26.51.64 toodete osad ja tarvikud
   
    26.51.85   Rubriikide 26.51.65, 26.51.66 ja 26.51.70 toodete osad ja tarvikud
   
    26.51.86   Rubriikide 26.51.11 ja 26.51.62 vahendite ja seadmete osad ning tarvikud
   

Page 1/1  
Top