METADATA
PRODCOM nimekiri, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.11   Elektronkomponentide tootmine
   
26.12   Trükkplaatide tootmine
   
26.20   Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine
   
26.30   Sideseadmete tootmine
   
26.40   Tarbeelektroonika tootmine
   
26.51   Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine
   
26.52   Ajanäitajate tootmine
   
26.60   Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
   
26.70   Optikainstrumentide ja -seadmete tootmine
   
26.80   Magnet- ja optilise andmekandjate tootmine
   
27.11   Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine
   
27.12   Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine
   
27.20   Patareide ja akude tootmine
   
27.31   Kiudoptilise kaabli tootmine
   
27.32   Muu elektroonika- ja elektrijuhtmete või -kaabli tootmine
   
27.33   Juhtmestiku tarvikute tootmine
   
27.40   Elektriliste valgustusseadmete tootmine
   
27.51   Elektriliste kodumasinate tootmine
   
27.52   Mitteelektriliste kodumasinate tootmine
   
27.90   Muude elektriseadmete tootmine
   
28.11   Mootorite ja turbiinide tootmine, v.a õhusõidukite, mootorsõidukite ja mootorrataste mootorid
   
28.12   Hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine
   
28.13   Muude pumpade ja kompressorite tootmine
   
28.14   Muude kraanide ja ventiilide tootmine
   
28.15   Laagrite, ajamite, hammasülekannete ja ülekandeelementide tootmine
   
28.21   Ahjude, tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine
   
28.22   Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
   
28.23   Kontorimasinate ja -seadmete tootmine, v.a arvutid ja arvuti välisseadmed
   
28.24   Ajamiga käsi-tööriistade tootmine
   
28.25   Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine
   
28.29   Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine
   
28.30   Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
   
28.41   Metallistantside tootmine
   
28.49   Muude tööpinkide tootmine
   
28.91   Metallurgiamasinate tootmine
   
28.92   Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine
   
28.93   Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine
   
28.94   Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate tootmine
   
28.95   Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine
   
28.96   Plasti- ja kummitööstusmasinate tootmine
   

Page 5/6  
Top