METADATA
PRODCOM List 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner    
    28.30.10   Enakslede landbrugstraktorer
   
    28.30.21   Traktorer med effekt ≤ 37 kW
   
    28.30.22   Traktorer med effekt > 37 kW, men ≤ 59 kW
   
    28.30.23   Traktorer med effekt > 59 kW
   
    28.30.31   Plove
   
    28.30.32   Harver, kultivatorer, luge-, hakke- og hyppemaskiner
   
    28.30.33   Så-, plante- og priklemaskiner
   
    28.30.34   Gødningsspredere
   
    28.30.39   Andre maskiner til bearbejdning og dyrkning af jorden
   
    28.30.40   Plæneklippere
   
    28.30.51   Slåmaskiner (herunder knivbjælker til montering på traktorer) i.a.n.
   
    28.30.52   Maskiner og apparater til høhøstning
   
    28.30.53   Halm- og foderpressere (herunder opsamlingspressere)
   
    28.30.54   Maskiner til optagning af rodfrugter og rodknolde
   
    28.30.59   Høstmaskiner og tærskeværker i.a.n.
   
    28.30.60   Maskiner og apparater til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væske eller pulver, til land- eller havebrug
   
    28.30.70   Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne, til anvendelse i landbruget
   
    28.30.81   Maskiner til rensning eller sortering af æg, frugt eller andre landbrugsprodukter, undtagen frø, korn og tørrede bælgfrugter
   
    28.30.82   Malkemaskiner
   
    28.30.83   Maskiner og apparater til tilberedning af dyrefoder
   
    28.30.84   Rugemaskiner og kyllingemødre
   
    28.30.85   Maskiner og apparater til fjerkræavl
   
    28.30.86   Maskiner og apparater til landbrug, havebrug, skovbrug, fjerkræavl eller biavl i.a.n.
   
    28.30.91   Dele til høstmaskiner og tærskeværker i.a.n.
   
    28.30.92   Dele til maskiner til bearbejdning og dyrkning af jorden
   
    28.30.93   Dele til andre landbrugsmaskiner
   
    28.30.94   Dele til malkemaskiner og mejerimaskiner i.a.n.
   

Page 1/1  
Top