METADATA
PRODCOM List 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.44   Fremstilling af kobber    
    24.44.13   Raffineret kobber og kobberlegeringer, ubearbejdet; kobberforlegeringer    
       24.44.13.30   Raffineret kobber i ubearbejdet form
    Detail
       24.44.13.70   Kobberlegeringer i ubearbejdet form (undtagen valsede, strengpressede eller smedede sintrede produkter); kobberforlegeringer (herunder legeringer, som ikke er praktisk anvendelige til valsning eller smedning) (undtagen phosphorkobber (kobberphosphid) inde
    Detail

Page 1/1  
Top