METADATA
PRODCOM List 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.43   Fremstilling af bly, zink og tin    
    24.43.11   Bly, ubearbejdet    
       24.43.11.30   Ubearbejdet bly, raffineret
    Detail
       24.43.11.50   Bly, med antimon, beregnet efter vægt, som den væsentligste anden bestanddel, ubearbejdet, uraffineret
    Detail
       24.43.11.90   Ubearbejdet bly, undtaget raffineret og bly med antimon som væsentligste anden bestanddel
    Detail

Page 1/1  
Top