METADATA
PRODCOM List 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.11   Fremstilling af papirmasse    
    17.11.11   Kemisk træmasse, dissolvingmasse
   
    17.11.12   Kemisk træmasse (natroncellulose eller sulfatcellulose), undtagen dissolvingmasse
   
    17.11.13   Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undtagen dissolvingmasse
   
    17.11.14   Mekanisk træmasse; halvkemisk træmasse; papirmasse af andre celluloseholdige materialer end træ
   

Page 1/1  
Top