METADATA
PRODCOM List 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
12.00   Fremstilling af tobaksprodukter    
    12.00.11   Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning
   
    12.00.19   Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak
   

Page 1/1  
Top