METADATA
PRODCOM List 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.20   Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr    
    10.20.11   Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk eller kølet
   
    10.20.12   Lever og rogn af fisk, fersk eller kølet
   
    10.20.13   Fisk, frosset
   
    10.20.14   Fiskefilet, frosset
   
    10.20.15   Fiskekød (også hakket), frosset
   
    10.20.16   Lever og rogn af fisk, frosset
   
    10.20.21   Fiskefilet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget
   
    10.20.22   Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde
   
    10.20.23   Fisk, tørret, også saltet eller i saltlage
   
    10.20.24   Fisk, herunder filet, røget
   
    10.20.25   Fisk, på anden måde tilberedt eller konserveret, undtagen færdige fiskeretter
   
    10.20.26   Kaviar og kaviarerstatning
   
    10.20.31   Krebsdyr, frosne
   
    10.20.32   Bløddyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, røgede
   
    10.20.33   Andre hvirvelløse vanddyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, røgede
   
    10.20.34   Krebsdyr, på anden måde tilberedte eller konserverede; bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, på anden måde tilberedte eller konserverede
   
    10.20.41   Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde
   
    10.20.42   Andre ikke-spiselige produkter af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr
   

Page 1/1  
Top