METADATA
PRODCOM List 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.13   Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter    
    10.13.11   Udskåret svinekød, saltet, tørret eller røget (bacon og skinke)
   
    10.13.12   Kød af hornkvæg, saltet, tørret eller røget
   
    10.13.13   Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen kød af svin og hornkvæg); spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter
   
    10.13.14   Pølser og lignende varer af kød eller slagtebiprodukter eller blod
   
    10.13.15   Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede, undtagen færdigretter af kød og slagtebiprodukter
   
    10.13.16   Mel, pulver og pellets af kød, uegnet til menneskeføde; fedtegrever
   
    10.13.91   Kogning og andre tilberedningstjenester i forbindelse med produktion af kødprodukter
   

Page 1/1  
Top