METADATA
PRODCOM List 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.12   Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin    
    08.12.22   Andre lerarter, andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinasler    
       08.12.22.10   Bentonit
    Detail
       08.12.22.30   Ler, ildfast
    Detail
       08.12.22.50   Ler, ikke ildfast, og gråsten til bygningsbrug (undtagen bentonit, ekspanderet ler, kaolin og kaolinholdigt ler); andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinasler
    Detail

Page 1/1  
Top