METADATA
PRODCOM List 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.12   Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin    
    08.12.11   Naturligt sand
   
    08.12.12   Granulater, skærver og pulver af sten; småsten, grus
   
    08.12.13   Blandinger af slagger og lignende industrielt affald, også med indhold af småsten, grus, singels og flint til byggeformål
   
    08.12.21   Kaolin og andre kaolinholdige lerarter
   
    08.12.22   Andre lerarter, andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinasler
   

Page 1/1  
Top