METADATA
PRODCOM List 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.11   Fremstilling af elektroniske komponenter
   
26.12   Fremstilling af printplader o.l.
   
26.20   Fremstilling af computere og ydre enheder
   
26.30   Fremstilling af kommunikationsudstyr
   
26.40   Fremstilling af elektronik til husholdninger
   
26.51   Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
   
26.52   Fremstilling af ure
   
26.60   Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur
   
26.70   Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
   
26.80   Fremstilling af magnetiske og optiske media
   
27.11   Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer
   
27.12   Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
   
27.20   Fremstilling af batterier og akkumulatorer
   
27.31   Fremstilling af lyslederkabler
   
27.32   Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
   
27.33   Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler
   
27.40   Fremstilling af elektriske belysningsartikler
   
27.51   Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
   
27.52   Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
   
27.90   Fremstilling af andet elektrisk udstyr
   
28.11   Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
   
28.12   Fremstilling af hydraulisk udstyr
   
28.13   Fremstilling af andre pumper og kompressorer
   
28.14   Fremstilling af andre haner og ventiler
   
28.15   Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
   
28.21   Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
   
28.22   Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
   
28.23   Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
   
28.24   Fremstilling af motordrevet håndværktøj
   
28.25   Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
   
28.29   Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
   
28.30   Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
   
28.41   Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
   
28.49   Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
   
28.91   Fremstilling af maskiner til metallurgi
   
28.92   Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge- og anlæg
   
28.93   Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
   
28.94   Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
   
28.95   Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
   
28.96   Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
   

Page 5/6  
Top