METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.30   Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení    
    30.30.11   Letecké zážehové spalovací motory
   
    30.30.12   Proudové motory a turbovrtulové pohony
   
    30.30.13   Reaktivní motory (kromě proudových)
   
    30.30.14   Pozemní přístroje pro letecký výcvik, jejich díly
   
    30.30.15   Díly leteckých zážehových spalovacích motorů
   
    30.30.16   Díly proudových motorů nebo turbovrtulových pohonů
   
    30.30.20   Balony a vzducholodě; větroně, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání
   
    30.30.31   Vrtulníky
   
    30.30.32   Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti ≤ 2 000 kg
   
    30.30.33   Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti > 2 000 kg, avšak ≤ 15 000 kg
   
    30.30.34   Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti > 15 000 kg
   
    30.30.40   Kosmické lodě (včetně družic) a jejich nosné rakety
   
    30.30.50   Ostatní díly letadel a kosmických lodí
   
    30.30.60   Opravy a přestavby letadel a leteckých motorů
   

Page 1/1  
Top