METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.11   Stavba lodí a plavidel    
    30.11.21   Rekreační lodě, výletní čluny a podobná plavidla sloužící převážně pro přepravu osob; trajektové lodě všech druhů
   
    30.11.22   Tankery pro přepravu ropy, ropných produktů, chemických látek, zkapalněného plynu
   
    30.11.23   Chladírenská plavidla, kromě tankerů
   
    30.11.24   Lodě pro přepravu suchého nákladu
   
    30.11.31   Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů rybolovu
   
    30.11.32   Remorkéry nebo tlačná plavidla
   
    30.11.33   Plovoucí bagry; majákové lodě, plovoucí jeřáby; ostatní plavidla
   
    30.11.40   Pobřežní plavidla a infrastruktura
   
    30.11.50   Ostatní plavidla (včetně prámů, nádrží, kesonů, přístavních můstků, bójí a pobřežních výstražných plováků)
   
    30.11.91   Přestavby a modernizace lodí, plovoucích plošin a konstrukcí
   
    30.11.92   Vystrojení a vybavení lodí, plovoucích plošin a konstrukcí
   

Page 1/1  
Top