METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Výroba zemědělských a lesnických strojů    
    28.30.10   Jednonápravové malotraktory
   
    28.30.21   Traktory s výkonem motoru ≤ 37 kW
   
    28.30.22   Traktory s výkonem motoru > 37 kW, avšak ≤ 59 kW
   
    28.30.23   Traktory s výkonem motoru > 59 kW
   
    28.30.31   Pluhy
   
    28.30.32   Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prutové brány a plečky
   
    28.30.33   Secí, sázecí a jednoticí stroje
   
    28.30.34   Rozmetadla mrvy a umělých hnojiv
   
    28.30.39   Ostatní stroje k přípravě nebo obdělávání půdy
   
    28.30.40   Sekačky na trávu na úpravu trávníků, parků nebo sportovních ploch
   
    28.30.51   Žací stroje (včetně žacích lišt k připevnění na traktory) j. n.
   
    28.30.52   Stroje a přístroje na zpracování sena a píce
   
    28.30.53   Stroje na lisování nebo balení slámy a píce, včetně sběracích lisů
   
    28.30.54   Stroje na sklízení kořenů nebo hlíz
   
    28.30.59   Stroje a přístroje pro sklizně a výmlat j. n.
   
    28.30.60   Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví
   
    28.30.70   Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
   
    28.30.81   Stroje pro čištění, třídění nebo klasifikování vajec, ovoce nebo jiných zemědělských produktů, kromě semen, zrn nebo sušených luštěnin
   
    28.30.82   Dojicí stroje
   
    28.30.83   Stroje a přístroje pro přípravu krmiv pro zvířata
   
    28.30.84   Inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství
   
    28.30.85   Stroje a přístroje pro drůbežářství
   
    28.30.86   Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství j. n.
   
    28.30.91   Díly strojů a přístrojů pro sklízení a výmlat j. n.
   
    28.30.92   Díly strojů k přípravě nebo obdělávání půdy
   
    28.30.93   Díly ostatních zemědělských strojů
   
    28.30.94   Díly dojicích strojů a mlékárenských strojů j. n.
   

Page 1/1  
Top