METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.22   Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení    
    28.22.17   Pneumatické a ostatní elevátory, dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží a materiálů    
       28.22.17.40   Pneumatické elevátory a dopravníky
    Detail
       28.22.17.50   Elevátory a dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží nebo materiálů, korečkového typu
    Detail
       28.22.17.70   Elevátory a dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží nebo materiálů, pásového typu
    Detail
       28.22.17.93   Válečkové dopravníky pro zboží nebo materiály (kromě pneumatických elevátorů a dopravníků, speciálně konstruovaných pro používání pod zemí, korečkový typ, pásový typ)
    Detail
       28.22.17.95   Elevátory a dopravníky pro nepřetržité přemisťování zboží (kromě pneumatických, určených na práci v podzemí, korečkových, pásových a válečkových dopravníků)
    Detail

Page 1/1  
Top