METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.44   Výroba a hutní zpracování mědi    
    24.44.13   Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené; předslitiny mědi    
       24.44.13.30   Rafinovaná měď netvářená, nelegovaná
    Detail
       24.44.13.70   Netvářené (surové) slitiny mědi (kromě válcovaných, protlačovaných nebo kovaných výrobků); předslitiny mědi (včetně slitin, které prakticky nejsou kujné (tvárné)) (kromě fosfidu mědi (fosforované mědi) obsahující > 15 % hmotnosti fosforu)
    Detail

Page 1/1  
Top