METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.99   Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.    
    23.99.19   Nekovové minerální výrobky j. n.    
       23.99.19.10   Strusková vlna, horninová vlna (včetně jejich směsí) volně ložené, v listech nebo svitcích
    Detail
       23.99.19.20   Expandovaný vermikulit, expandované hlíny, pěnová struska (včetně jejich směsí)
    Detail
       23.99.19.30   Směsi a výrobky z tepelně nebo zvukově izolačních materiálů, j.n.
    Detail
       23.99.19.50   Zpracovaná slída a výrobky ze slídy
    Detail
       23.99.19.70   Neelektrické výrobky z grafitu nebo jiných druhů uhlíku
    Detail
       23.99.19.80   Výrobky z rašeliny
    Detail
       23.99.19.90   Výrobky z kamene nebo jiných nerostných hmot, j.n.
    Detail

Page 1/1  
Top