METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.99   Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.    
    23.99.11   Zpracovaná azbestová vlákna; směsi na bázi azbestu a uhličitanu hořečnatého; výrobky z těchto směsí nebo azbestu; třecí materiál pro brzdy, spojky nebo podobné výrobky, nenamontované
   
    23.99.12   Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů
   
    23.99.13   Živičné směsi na bázi přírodního a umělého kamene a asfaltu, přírodního asfaltu nebo podobných látek používaných jako pojivo
   
    23.99.14   Umělý grafit; koloidní nebo polokoloidní grafit; přípravky na bázi grafitu nebo jiného uhlíku ve formě polotovarů
   
    23.99.15   Umělý korund
   
    23.99.19   Nekovové minerální výrobky j. n.
   

Page 1/1  
Top