METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.39   Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny    
    10.39.11   Zelenina, zmrazená
   
    10.39.12   Zelenina prozatímně konzervovaná
   
    10.39.13   Sušená zelenina
   
    10.39.15   Fazole, konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů
   
    10.39.16   Hrách, konzervovaný jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů
   
    10.39.17   Ostatní zelenina (kromě brambor), konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů
   
    10.39.18   Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové
   
    10.39.21   Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené
   
    10.39.22   Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty
   
    10.39.23   Ořechy, podzemnice olejná a jiná semena, pražené, solené nebo jinak upravené
   
    10.39.24   Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, nevhodné k okamžité spotřebě
   
    10.39.25   Ostatní zpracované nebo konzervované ovoce
   
    10.39.30   Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty
   
    10.39.91   Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a zeleniny
   

Page 1/1  
Top