METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.12   Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu    
    08.12.22   Jiné jíly, andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit; šamotové nebo dinasové zeminy    
       08.12.22.10   Bentonit
    Detail
       08.12.22.30   Žáruvzdorný jíl (šamotový)
    Detail
       08.12.22.50   Hrubé kaolinické jíly a břidlice pro stavební účely (kromě bentonitu, žáruvzdorného jílu, expandovaných jílů, kaolinu a kaolinitických jílů); andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit, šamotová nebo dinasová zemina
    Detail

Page 1/1  
Top