METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.12   Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu    
    08.12.11   Přírodní písky
   
    08.12.12   Zrnka, odštěpky a prach; oblázky, štěrk
   
    08.12.13   Směsi strusky a podobný průmyslový odpad, též obsahující kamínky, oblázky, štěrk a křemen pro stavební účely
   
    08.12.21   Kaolin a jiné kaolinitické jíly
   
    08.12.22   Jiné jíly, andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit; šamotové nebo dinasové zeminy
   

Page 1/1  
Top