METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.11   Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice    
    08.11.12   Žula, pískovec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely    
       08.11.12.33   Žula surová nebo zhruba opracovaná, netvarovaná
    Detail
       08.11.12.36   Žula rozřezaná do obdélníkových (případně čtvercových) bloků nebo desek
    Detail
       08.11.12.50   Pískovec
    Detail
       08.11.12.90   Porfyr, čedič, křemenec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely, surové, hrubě opracované nebo rozřezané (kromě vápenatých kamenů pro výtvarné nebo stavební účely o hustotě >= 2,5, žuly a pískovce)
    Detail

Page 1/1  
Top