METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.11   Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice    
    08.11.11   Mramor a jiné vápencové kameny pro výtvarné nebo stavební účely
   
    08.11.12   Žula, pískovec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely
   
    08.11.20   Vápenec a sádrovec
   
    08.11.30   Křída a nekalcinovaný dolomit
   
    08.11.40   Břidlice
   

Page 1/1  
Top