METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.11   Výroba elektronických součástek
   
26.12   Výroba osazených elektronických desek
   
26.20   Výroba počítačů a periferních zařízení
   
26.30   Výroba komunikačních zařízení
   
26.40   Výroba spotřební elektroniky
   
26.51   Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
   
26.52   Výroba časoměrných přístrojů
   
26.60   Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
   
26.70   Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
   
26.80   Výroba magnetických a optických médií
   
27.11   Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
   
27.12   Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
   
27.20   Výroba baterií a akumulátorů
   
27.31   Výroba kabelů z optických vláken
   
27.32   Výroba ostatních elektronických a elektrických vodičů a kabelů
   
27.33   Výroba elektroinstalačních zařízení
   
27.40   Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
   
27.51   Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
   
27.52   Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
   
27.90   Výroba ostatních elektrických zařízení
   
28.11   Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
   
28.12   Výroba hydraulických zařízení
   
28.13   Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
   
28.14   Výroba ostatních potrubních armatur
   
28.15   Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
   
28.21   Výroba pecí a hořáků pro topeniště
   
28.22   Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
   
28.23   Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
   
28.24   Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
   
28.25   Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
   
28.29   Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
   
28.30   Výroba zemědělských a lesnických strojů
   
28.41   Výroba kovoobráběcích strojů
   
28.49   Výroba ostatních obráběcích strojů
   
28.91   Výroba strojů pro metalurgii
   
28.92   Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
   
28.93   Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
   
28.94   Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků, výrobků z usní
   
28.95   Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
   
28.96   Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
   

Page 5/6  
Top