METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.62   Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
   
23.63   Výroba betonu připraveného k lití
   
23.64   Výroba malt
   
23.65   Výroba vláknocementových výrobků
   
23.69   Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
   
23.70   Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
   
23.91   Výroba brusiv
   
23.99   Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
   
24.10   Výroba surového železa, oceli a feroslitin
   
24.20   Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
   
24.31   Tažení tyčí za studena
   
24.32   Válcování ocelových úzkých pásů za studena
   
24.33   Tváření ocelových profilů za studena
   
24.34   Tažení ocelového drátu za studena
   
24.41   Výroba a hutní zpracování drahých kovů
   
24.42   Výroba a hutní zpracování hliníku
   
24.43   Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
   
24.44   Výroba a hutní zpracování mědi
   
24.45   Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů
   
24.51   Odlévání železa
   
24.52   Odlévání oceli
   
24.53   Odlévání lehkých kovů
   
24.54   Odlévání ostatních neželezných kovů
   
25.11   Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
   
25.12   Výroba kovových dveří a oken
   
25.21   Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
   
25.29   Výroba ostatních kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob
   
25.30   Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
   
25.40   Výroba zbraní a střeliva
   
25.50   Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
   
25.61   Povrchová úprava a zušlechťování kovů
   
25.62   Obrábění
   
25.71   Výroba nožířských výrobků
   
25.72   Výroba zámků a kování
   
25.73   Výroba nástrojů a nářadí
   
25.91   Výroba ocelových sudů a podobných nádob
   
25.92   Výroba drobných kovových obalů
   
25.93   Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
   
25.94   Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
   
25.99   Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
   

Page 4/6  
Top