METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
20.11   Výroba technických plynů
   
20.12   Výroba barviv a pigmentů
   
20.13   Výroba jiných základních anorganických chemických látek
   
20.14   Výroba jiných základních organických chemických látek
   
20.15   Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
   
20.16   Výroba plastů v primárních formách
   
20.17   Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
   
20.20   Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
   
20.30   Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
   
20.41   Výroba mýdel, detergentů a čisticích a lešticích prostředků
   
20.42   Výroba parfémů a toaletních přípravků
   
20.51   Výroba výbušnin
   
20.52   Výroba klihů
   
20.53   Výroba vonných silic
   
20.59   Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
   
20.60   Výroba chemických vláken
   
21.10   Výroba základních farmaceutických výrobků
   
21.20   Výroba farmaceutických přípravků
   
22.11   Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
   
22.19   Výroba ostatních pryžových výrobků
   
22.21   Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
   
22.22   Výroba plastových obalů
   
22.23   Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
   
22.29   Výroba ostatních plastových výrobků
   
23.11   Výroba plochého skla
   
23.12   Tvarování a zpracování plochého skla
   
23.13   Výroba dutého skla
   
23.14   Výroba skleněných vláken
   
23.19   Výroba a zpracování ostatního skla včetně technického
   
23.20   Výroba žáruvzdorných výrobků
   
23.31   Výroba keramických obkladaček a dlaždic
   
23.32   Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
   
23.41   Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
   
23.42   Výroba keramických sanitárních výrobků
   
23.43   Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
   
23.44   Výroba ostatních technických keramických výrobků
   
23.49   Výroba ostatních keramických výrobků
   
23.51   Výroba cementu
   
23.52   Výroba vápna a sádry
   
23.61   Výroba betonových výrobků pro stavební účely
   

Page 3/6  
Top