METADATA
Seznam výrobků PRODCOM, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
07.10   Těžba železných rud
   
07.29   Těžba ostatních neželezných rud
   
08.11   Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
   
08.12   Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
   
08.91   Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
   
08.93   Těžba soli
   
08.99   Ostatní těžba a dobývání j. n.
   
10.11   Zpracování a konzervování masa
   
10.12   Zpracování a konzervování drůbežího masa
   
10.13   Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
   
10.20   Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
   
10.31   Zpracování a konzervování brambor
   
10.32   Výroba ovocných a zeleninových šťáv
   
10.39   Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
   
10.41   Výroba olejů a tuků
   
10.42   Výroba margarínu a podobných jedlých tuků
   
10.51   Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
   
10.52   Výroba zmrzliny
   
10.61   Výroba mlýnských výrobků
   
10.62   Výroba škrobárenských výrobků
   
10.71   Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
   
10.72   Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
   
10.73   Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
   
10.81   Výroba cukru
   
10.82   Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
   
10.83   Zpracování čaje a kávy
   
10.84   Výroba koření a aromatických výtažků
   
10.85   Výroba hotových pokrmů
   
10.86   Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
   
10.89   Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
   
10.91   Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
   
10.92   Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
   
11.01   Destilace, rektifikace a míchaní lihovin
   
11.02   Výroba vína z vinných hroznů
   
11.03   Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín
   
11.04   Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
   
11.05   Výroba piva ze sladu
   
11.06   Výroba sladu
   
11.07   Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
   
12.00   Výroba tabákových výrobků
   

Page 1/6  
Top