METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
32.50   Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства    
    32.50.11   Инструменти и апарати за зъболечение
   
    32.50.12   Медицински, хирургически или лабораторни стерилизатори
   
    32.50.13   Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други инструменти и апарати, н.в.д.
   
    32.50.21   Апарати за терапия; дихателни апарати
   
    32.50.22   Ставни протези и други ортопедични апарати; изделия и апарати за зъбни протези; други изделия и апарати за протези, н.в.д.
   
    32.50.23   Части и принадлежности за апарати за протезиране и ортопедия
   
    32.50.30   Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали; столове за фризьорски салони и подобни столове; части за тях
   
    32.50.41   Контактни лещи; стъкла за очила от всякакви материали
   
    32.50.42   Очила (коригиращи, защитни или други) и подобни изделия
   
    32.50.43   Рамки за очила и подобни изделия
   
    32.50.44   Части за рамки за очила и подобни изделия
   
    32.50.50   Други изделия за медицински и хирургически цели
   

Page 1/1  
Top