METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
32.20   Производство на музикални инструменти    
    32.20.11   Пиана и други струнни музикални инструменти с клавиатура
   
    32.20.12   Други струнни музикални инструменти
   
    32.20.13   Органи с тръби и клавиатура, хармониуми и подобни инструменти; акордеони и подобни инструменти; устни хармоники
   
    32.20.14   Музикални или клавирни инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин
   
    32.20.15   Други музикални инструменти
   
    32.20.16   Метрономи и камертони; механизми за музикални кутии; струни за музикални инструменти
   
    32.20.20   Части и принадлежности за музикални инструменти
   

Page 1/1  
Top