METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.30   Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели    
    30.30.60   Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни превозни средства и техните двигатели    
       30.30.60.30   Възстановяване на двигатели за въздухоплавателни средства за гражданската авиация
   
       30.30.60.50   Възстановяване на хеликоптери за гражданската авиация
   
       30.30.60.70   Възстановяване на самолети и други въздухоплавателни средства, за гражданската авиация
   

Page 1/1  
Top