METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.30   Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели    
    30.30.11   Авиационни двигатели с искрово запалване
   
    30.30.12   Турбореактивни и турбовитлови двигатели
   
    30.30.13   Реактивни двигатели, без турбореактивните
   
    30.30.14   Наземни авиотренажори; части за тях
   
    30.30.15   Части за авиационни двигатели с искрово запалване
   
    30.30.16   Части за турбореактивни и турбовитлови двигатели
   
    30.30.20   Балони и дирижабли; безмоторни самолети, делтапланери и други въздухоплавателни превозни средства, без двигател
   
    30.30.31   Хеликоптери
   
    30.30.32   Самолети и други въздухоплавателни превозни средства, некласифицирани другаде, с тегло без товар ≤ 2 000 кg
   
    30.30.33   Самолети и други въздухоплавателни превозни средства, с тегло без товар > 2 000 кg, но ≤ 15 000 кg
   
    30.30.34   Самолети и други въздухоплавателни превозни средства, с тегло без товар > 15 000 кg
   
    30.30.40   Космически превозни средства (включително спътниците) и ракетите им за изстрелване
   
    30.30.50   Други части за въздухоплавателни и космически превозни средства
   
    30.30.60   Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни превозни средства и техните двигатели
   

Page 1/1  
Top