METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.11   Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих    
    30.11.31   Риболовни кораби; кораби-фабрики и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова    
       30.11.31.30   Риболовни кораби
    Detail
       30.11.31.50   Кораби заводи за обработка или консервиране на продуктите от риболова
    Detail

Page 1/1  
Top